Blandingsøvelse

Blandingsøvelse

En opgave der viser forskellige produkters indtrængningsevne
Forfatter: Hans Jørgen Rex (Århus)

Download her: Blandeøvelse