Farvelære

Farvelære

I faget Farvelære får eleven kendskab til de æstetiske og kulturelle overvejelser, der ligger til grund for farvesystemers udformning og anvendelse.

Link til Farvelære