Køkkenet

Køkkenet

Her kommer vi ind på begreber som vægfarver, flisefarver, gulv, akkordtype, nuanceområder og hovedegenskaber.

Downloades som Worddokument

Af Britt Sveidal